Werkzaamheden

 • Grondbewerking:
  •  Frezen
  •  Spitten
  •  Kopeggen
  •  Frezen, spitten en kopeggen in één werkgang
  •  Woelen
  •  Ploegen
  •  Cultivatoren
 •  Zaaien en planten:
  •  Aardappelen poten met Grimme snarenplanter met rijenspuit en granulaatstrooier
  •  Aardappelen ruggenfrezen
  •  Gras zaaien
  •  Grasland doorzaaien
  •  Graan zaaien
  •  Spitten, kopeggen en zaaien in één werkgang
 •  Gewasbescherming en bemesten:
  •  Spuiten van onder meer bloembollen, grasland en mais
  •  Kunstmest strooien
 •  Voederwinning:
  •  Grote balen persen en wikkelen
  •  Gras maaien met kneuzer
  •  Gras harken
  •  Gras schudden
  •  Balen laden en transport
  •  Kleine balen persen
 •  Oogsten:
  •  Graan combinen
  •  Graszaad maaien
  •  Graszaad dorsen
  •  Aardappelen rooien met zelfrijdende Grimme bunkerrooier
  •  Uien laden
  •  Grote balen stro persen
  •  Transport met trekker en wagens
  •  Inschuurlijn (stortbak, duoband, transportband, boxenvuller)
 •  Overig:
  •  Slootkanten maaien met armklepelmaaier
  •  Sloten uithalen met minikraan met maaikorf
  •  Dranaige spuiten
  •  Trekker met waterpomp
  •  Verreiker (balenklem, stroklem, schepbak, jip en lepels)
  •  Kipwagens en platte wagens
  •  Levering van zand, grond, hooi en stro

 © Copyright J. Swart Loonbedrijf